Om föreningen

Styrsö Havsbads Vänner är en ideell förening som bygger helt på medlemmarnas engagemang, intresse & frivilliga arbete.

Som medlem förväntas du att bidra till att detta efterlevs & visar ansvar vid nyttjandet av våra lokaler.

Skötsel- och ordningsregler finner ni uppsatta i lokalen.

Vår förening

Föreningen har som enda syfte att främja bastubad och god bastukultur för södra skärgårdens innevånare. Verksamheten leds av styrelsen som väljs av årsmötet. Alla medlemmar förutsätts ta ansvar för lokalerna efter nyttjandet. Skötsel- och ordningsregler finns uppsatta i lokalen.

Plusgiro: 142740-0

Swish: 1236807044

Styrelsen

Ordförande - Annica Lagström

Kassör - Ulla-Mejt Berniaud Härsjö

Bokningsansvarig - Annica Lagström

Ledamöter - Henrik Bergdén, Rolf Törnqvist, Mattias Svensson, Nanna Dire, Anders Fredriksson, Anders Jonasson, Annika Altskär